بخش بيماريهاي خاص

  • 1395/02/20
  • 10:53:02
  • 8919

بخش بيماري هاي خاص

اين بخش با هدف ارائه خدمت به بيماران تالاسمي ، هموفيلي، سيكل تال ، كم خوني فانكوني و ...  با بهره گيري از هفت تخت  در قالب سه اتاق  با امكانات رفاهي و محيطي شاد و آرامش بخش  راه اندازي شده است .از خدمات اين بخش  مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

•           تهيه و تزريق خون مورد نياز بيماران بصورت هفتگي

•           معاينات دوره ايي و ارجاع به متخصص در صورت نياز

•           تهيه داروهاي  بيماران خاص

•           واكسيناسيون هپاتيت B