پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر نسیم یارمحمدی گروه پزشكی : زنان و زایمان


جراح و متخصص زنان و زایمان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ارومیه - دارای بورد تخصصی زنان و زایمان - عضو انجمن جراحان زنان و زایمان ایران - دوره های تخصصی لاپاراسكوپی

دكتر حسین اسحاقیه گروه پزشكی : چشم پزشكی


فلوشیپ انتریوسگمنت از كانادا - متخصص چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر فیض محمد نورایی گروه پزشكی : جراح كلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)


جراح بیماریهای كلیه و مجاری ادراری - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - گواهینامه تخصصی سنگ شكنی از كشور آلمان

دكتر سید محمد رضا طواف زاده گروه پزشكی : چشم پزشكی


جراح و متخصص چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

دكتر مسعود عزیزی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد و متخصص داخلی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - دارای بورد تخصصی داخلی و بورد فوق تخصصی گوارش - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی جهرم

دكتر فرهاد هنجنی گروه پزشكی : پوست ، مو و زیبایی


متخصص پوست،مو و زیبایی - عضو هیئت علمی و مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشكی شیراز - رئیس انجمن متخصصین پوست ایران - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر فرزانه سروقدی گروه پزشكی : غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان


متخصص داخلی و فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیزم بزرگسالان - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی - دارای بورد تخصصی بیماریهای داخلی و غدد - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر عباس داشگر گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص كودكان و نوزادان،‌فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی كاشان - بورد تخصصی كودكان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی كاشان

دكتر مجتبی خادمی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر علیرضا خرمن دار گروه پزشكی : غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان


فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز