داروخانه

  • 1394/08/09
  • 12:30:42
  • 14320

داروخانه اين بيمارستان به همراه اتاق انتظار، در مقابل پذيرش مركزي واقع گرديده است از سه واحد داروخانه بستري، داروخانه سرپايي، واحد آرايشی و بهداشتي تشكيل شده است . تأمين و توزيع دارو و لوازم پزشكي و ارائه مشاوره هاي دارويي از جمله خدماتي است كه در اين بخش ارائه مي گردد.

واحد انبار نيز با به كارگيري آخرين اصول انبارداري تلاش مي كند تا داروها و لوازم پزشكي كافي را در شرايط مناسب در بيمارستان نگهداري كند تا در كوتاه ترين زمان ممكن به بيماران و مراجعین عرضه شود.

این واحد همچنین قابلیت پذیرش نسخ الکترونیک را دارد و دارای پیشخوان های الکترونیکی پرداخت بانکی سريع می باشد.