عیدی متفاوت امسال به کیشوندان عزیز

  • 1402/12/22
  • 14:29:11
  • 687

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کیش ، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ دستگاه ماموگرافی دیجیتال از برند هالوژیک که با همت و پیگیری دکتر امید براتی رییس بیمارستان کیش و همکاری های مسئولین محترم سازمان منطقه آزاد کیش خریداری شده بود وارد بیمارستان کیش شد . این دستگاه بعد از نصب و راه اندازی آماده بهره برداری و ارائه خدمات درخور و مطلوب به کیشوندان عزیز می باشد . گفتنی است دستگاه ماموگرافی بیمارستان کیش که از نوع آنالوگ بود مدت ها پیش از کار افتاده بود .